איפה נמצאת עצם הבריח? מה חוקרים הרפטולוגים? ואיזה תווך לא מעביר גלי קול? טריוויה מדעית