לאור ריבוי הסרטונים בנושא הדוגמא המרכזית של הביולוגיה המולקולרית - החלטנו לרכז את כולם על פי סדר התהליך לנוחיותכם:

תהליך יצירת החלבונים - סוד החיים: סקירה קצרה של כל התהליך

השעתוק - יצירת תבנית RNA: סקירה של תהליך השעתוק (נקרא גם transcription)

עיבוד RNA לפני התרגום: שני סרטונים העוסקים בתהליך עיבוד ה-RNA - (נקרא גם splicing)

תהליך סנתזת החלבון בריבוזום: שני סרטונים העוסקים בתהליך תרגום mRNA (נקרא גם translation)

אברון גולג'י - משרד הדואר של התא: סקירה על מיון החלבונים בגולג'י

מנגנוני הפרשת חלבונים מהתא: סקירה של האקסוציטוזה - הפרשת חלבונים מבוקרת וקבועה.


סרטונים נוספים קשורים:

ה-DNA - חוברת ההפעלה של הגוף: הסבר על ה-DNA

שחלוף - המקור לשונות גנטית: סקירה קצרה על תהליך השחלוף (נקרא גם crossing over)

אופרון הלקטוז - ביטוי מושרה של גנים: הסבר על ביטוי מושרה באמצעות אופרון הלקטוז

תהליך שכפול ה-DNA: סקירה על תהליך שכפול ה-DNA לפני החלוקה (נקרא גם replication)

מהי מוטציה גנטית?: סקירה על סוגי המוטציות ה-DNA

כיצד התא מונע מוטציות לא רצויות?: סקירה של מנגנוני תיקון ה-DNA

מיחזור חלבונים בתהליך קליטת הגלוקוז: סקירת תהליך מחזור חלבונים תוך שימוש בקליטת הגלוקוז כמודל

בקרה גנטית - אפיגנטיקה: יישומון הממחיש שינוי בתכונות ללא שינויים בחומר התורשתי.

בקרה גנטית - אופרון הלקטוז: יישומון המדגים בקרה גנטית בפירוק לקטוז בחיידקים

מבנה ותפקוד התא: יישומון אשר מאפשר לכם "לשחק תא" ע"י חיפוש משאבים, והתאמת התא לסביבתו ע"י בקרה גנטית.

מאת: ארז גרטי
המחלקה לכימיה ביולוגית
מכון ויצמן למדע

 
הערה לגולשים

אם אתם חושבים שההסברים אינם ברורים מספיק או אם יש לכם שאלות הקשורות לנושא, אתם מוזמנים לכתוב על כך בפורום. אנו נתייחס להערותיכם. הצעות לשיפור וביקורת בונה תמיד מתקבלות בברכה.