אם ניקח בניין לגו ונפרק אותו נקבל קוביות לגו, אם נמשיך לפרק נקבל חתיכות פלסטיק, אם נמשיך ונפרק את הפלסטיק נקבל מולקולות של התרכובות השונות המרכיבות את הפלסטיק, אך עוד לא הגענו אל סוף המסע אל החומר. מה הלאה? ממה עשוי החומר? הסרטון שלפנינו עוסק באבני היסוד הבסיסיות ביותר של החומר ולוקח אותנו למסע מהחלקיקים הקטנים ביותר המוכרים למדע - הקווארקים ועד למולקולות. הסרטון מתבסס על המודל הסטנדרטי - התאוריה המקובלת כיום בנוגע להרכב החומר והכוחות.

סרטון זה הופק במסגרת פרוייקט קסיופיאה ותורגם בידי צוות אתר דוידסון אונליין