ברוב כלי הרכב הנמכרים כיום מותקנת כרית אוויר במושב הקדמי. תפקיד הכרית הוא להתנפח בזמן תאונה ולמנוע חבטה של ראש הנהג בשימשה הקדמית. כרית האוויר פועלת בעזרת תגובה כימית מאוד פשוטה המתבצעת במערכת סגורה ומופעלת על ידי חום הנוצר בעקבות המכה. הסרטון שלפנינו מתאר כיצד מופעל כרית האוויר תוך מתן דגש על הפן הכימי של מנגנון הפעולה. הסרטון מלווה בהסברים באנגלית, על כן הוספתי תרגום והסברים בהמשך העמוד.

הסרטון נלקח מהאתר chemtopics

כאשר רכב בעל כרית אוויר עובר תאונה, ההאטה הפתאומית במהירות הרכב גורמת להפעלת מתג המתחיל תגובה כימית היוצרת גז. תגובה זו היא פירוק סודיום אזיד (NaN3) לנתרן (מוצק) וחנקן (גז). תגובה זו היא אקסותרמית (פולטת חום). מחמצן מוסף לתגובה על מנת שיגיב עם הנתרן ליצירת דו תחמוצת הנתרן (Na2O). היות והתגובה יוצרת חום הגז מתפשט (בהתאם לחוק בויל), אך לאחר זמן קצר (50 אלפיות השנייה) מתקרר והכרית מתכווצת חלקית ומאפשרת לנוסעים מרחב תנועה.

המערכת שתוארה כאן היא מערכת סגורה, כלומר לא התווספו חומרים חדשים, אלא נעשה שימוש בחומרים הקיימים, השינוי היחיד שחל היה הוספת האנרגיה על ידי האטה פתאומית של הרכב. ההבדל שנוצר בנפח התגובה נגרם בעקבות יצירת גז שהתפשט בחום שנוצר.