הקשר הכימי הינו למעשה יחסי גומלין בין שתי מולקולות או שני אטומים הנמשכים זה לזה. ישנם סוגים שונים של קשרים כימיים. קשר כימי יכול לבוא לידי ביטוי בשיתוף אלקטרונים (קשר קוולנטי), משיכה חשמלית בין שני יונים (קשר יוני) או שיתוף אלקטרונים קוטבי (קשר מימן). הסרטון שלפנינו מתאר את סוגי הקשרים הכימיים השונים וגם מסביר מושגי יסוד בכימיה כמו אורביטלים, אלקטרושליליות או הטבלה המחזורית.