אלקטרושליליות (אלקטרונגטיביות) הינה תכונה המאפיינת את נטיית האטום למשוך אליו אלקטרונים בקשר קוולנטי. לאלקטרושליליות יש תפקיד חשוב ביצירת קשרים קוולנטים, קשרים יוניים, תגובות חמצון חיזור ועוד. הסרטון שלפנינו ממחיש מהי אלקטרושליליות. הסרטון מכיל הסברים באנגלית, על כן הוספנו תרגום והסברים בהמשך העמוד.

סרטון זה הופק בידי edu2000

אלקטרושליליות זוהי תכונה קבועה של אטומים / יסודות. תכונה זו מכתיבה את ההסתברות של אלקטרונים להיות בסביבת אטום מסויים בקשר קוולנטי. ניתן לחשב את האלקטרושליליות עבור כל אטום על פי תכונותיו, ומיקומו בטבלה המחזורית יכול להעיד על גודלה היחסי. סוג הקשר שנוצר ומידת קוטביותו נקבעת על פי הפרשי האלקטרושליליות של האטומים המעורבים בו. כמו כן, האלקטרושליליות קובעת האם האטום מחמצן או מחזר ,

בסרטון מוצגות מספר דוגמאות לאלקטרושליליות: למשל NaCl: ל-Na יש אלקטרושליליות הרבה יותר נמוכה מל-Cl ועל כן ה-Cl  "לוקח" לו אלקטרון (כלומר, מחמצן אותו) ליצירת יון Na חיובי ויון Cl שלילי. לאחר מכן מתאפשר קשר יוני בינהם.

כאשר לאטומים בקשר, יש אלקטרושליליות כמעט שווה, כלומר האלקטרונים נמצאים על שני האטומים זמן כמעט שווה נוצר קשר קוולנטי לא פולרי (לא קוטבי).

כאשר אטומים עם אלקטרושליליות שונה יוצרים קשר, כמו חמצן ומימן (ליצירת מולקולות מים) רוב האלקטרונים ישארו באזור החמצן (בעל האלקטרושליליות הגבוהה) ליצירת קשר קוולנטי פולרי (קוטבי), אך לא יוסרו ממנו לגמרי כמו במקרה של NaCl.

לקשרים קוולנטיים פולריים, יש חלק מעט חיובי וחלק מעט שלילי במולקולה, דבר הנובע מהפיזור הלא אחיד של האלקטרונים.