ממה מורכב סוכר? מה המציא חיים ויצמן? ואיפה התחיל האדם הקדמון להתפתח? נסו את חידון הטריוויה השבועי שלנו