מה היה עיסוקו של אלפרד נובל? באיזה תחום זכו הכי מעט נשים? מי זכו פעמיים? ואיך נקרא הפרס ההיתולי למחקרים שנשמעים הזויים? טריוויה מדעית לקראת ההכרזה על זוכי הפרס היוקרתי