האם היקום מתפשט או מתכווץ? איזה בעל חיים היא הקרצייה? ומה מודדים ביחידות "בַּר"? טריוויה מדעית