מי נוער? מי מצפצף? מי שורק? מי קורא? ומי מתחפש למסור? לכבוד פורים, נסו לזהות את קולות החיות