איפה מוצאים לוחות טקטוניים? איך פועל תנור מיקרוגל והאם הצד הרחוק של הירח באמת אפל? טריוויה מדעית