מהי תקופת הברונזה? איפה משתמשים בסמיות כפולה? ואיזה חיבור מפורסם כתב אייזק ניוטון? טריוויה מדעית