מה מודדים באמפר? איפה נמצאת קשת וילסון? ומה זה כימשון? טריוויה מדעית