איפה נמצאת ימת הלשון? מה זה פציאליס? והאם מקיקיון מפיקים שמן קיק? טריוויה מדעית