מה עושים בחקלאות בעל? איפה יש ניטרינו? ומה עושה אונקוגן? טריוויה מדעית