מה עושים עם סייסמוגרף? מה מודדים ביחידות הֶרץ? והאם זאבת היא מחלה אוטו-אימונית? טריוויה מדעית