מה זה ביט? איזה בעל חיים הוא השלשול? ומה גורם לשחפת? טריוויה מדעית