מהו סיגלון? איפה מוצאים קריפטון? ובמה עוסקת השערת גולדבך? טריוויה מדעית