מדוע חלמון הביצה צהוב? מה עובי הקרום של כדור הארץ? ובמה עוסקת השערת התאומים? טריוויה מדעית