מה עושות נאדיות הריאה? איפה מוצאים אלגוריתם? ומי שוחה בים העננים? טריוויה מדעית