למה שימשו הפירמידות? מי הם ילדי הבועה? וממה מפיקים בדי משי? טריוויה מדעית