מה זה פרקמבריון? למה משמשים לווייני סטארלינק? ואיפה מוצאים אסטר במדע? טריוויה מדעית