איפה מוצאים קשר קוולנטי? איזה מכשיר חשמלי דוחס גז? ומה זה קרסט? טריוויה מדעית