מתי עושים העמסת סוכר? מהי פרוונית? ואיזו קרינה שולח השלט של הטלוויזיה? טריוויה מדעית