כמה שניות יש ביממה? איזה בעל חיים מאריך ימים? ומה אפשר ללמוד מהטבעות בגזעי עצים? טריוויה מדעית מיוחדת בנושא זמן