במה עוסקת ועידת גלזגו? איפה מוצאים פיוניות? ומהי קרינת גוף שחור? טריוויה מדעית