מה בודקים ב-EEG? מהו יחס הזהב? ומה חוקרים המיקולוגים? טריוויה מדעית