מה הם בעלי חיים אנדמיים? למה משמשת מטוטלת פוקו ואיפה מוצאים קולוסטרום? טריוויה מדעית