מה קורה כשמחליפים בין הבסיס למעריך בתרגילי חזקה?

המורה דודו בדק את המבחן בנושא חזקות של התלמיד רון ונאנח: המבחן מלא טעויות. רון פשוט טעה והחליף בין בסיס החזקה למעריך החזקה בכל התרגילים.

המורה דודו עבר תרגיל אחר תרגיל, וסימן איקס, אבל בתרגיל מס' 15- הפתעה! תוצאת התרגיל הייתה נכונה, למרות ההחלפה.

א.      מצאו את שני המספרים שבהחלפה של בסיס ומעריך נותנים תוצאה זהה.

כלומר:

 

 

ב.      ועוד אתגר: מצאו את שני המספרים בתרגיל הבא:

          

              בהצלחה!