מה זה פיונית? איפה נמצא אנקלדוס? והאם הריסנית היא חלק מהעין? חידון הטריוויה המדעית של מכון דוידסון