דמויות של מדענים בספרות, מדענים שהפכו לסופרים, מדע והמצאות בספרות הפופולרית: לרגל שבוע הספר, חידון מיוחד של טריוויה מדעית ספרותית