מה מקורו של אור הירח? מה גורם לצרבת? ואיפה מוצאים דיודה פולטת אור? טריוויה מדעית לחג האורים