איפה מוצאים RAM? האם מלוח הוא טעם? ומי האדם המבוגר ביותר שטס לחלל? טריוויה מדעית