מה זה אקוויפר? היכן משתמשים בדינמו? ומהי יחידה אסטרונומית? טריוויה מדעית