איפה מוצאים מוליך על? במה עוסק מדע הטקסונומיה? ומי כלוא בכלוב פאראדיי? טריוויה מדעית