האם סוס יאור הוא סוס? מה היא לה-ניניה? ומי משתמש באוסצילוסקופ? טריוויה מדעית