מדוע עצמים מרחפים בחלל? איזה יסוד מסומן באות P? ומה עשה צ'רלס לינדברג? טריוויה מדעית