איפה נמצא הכתם העיוור? ממה מורכב גז טבעי? ומהי תרומבוזה? טריוויה מדעית