מה זה שיבוט? מי משתמש באוטוסקופ? ואילו צמחים ישראליים נבטו בתחנת החלל? טריוויה מדעית