מה זה גת? מי לוקה בתסמונת PIMS? ומהי משימת חלל אנלוגית? טריוויה מדעית