מהי מחלת COPD? מי משתמש בקומבינטוריקה? ולאיזה חרק יש גולם? טריוויה מדעית