מהו טיפול פליאטיבי? איזו קרינה נפלטת מגופנו? ומי היה האיש מטולון? טריוויה מדעית