איפה מוצאים טוקסופלזמה? כמה חלבון יש בחלב? ומה עשה אלן טיורינג? טריוויה מדעית