חנוכה הוא בדיוק הזמן לחידון מיוחד על המדע שמאחורי האור, הראייה, והמאורות

 
https://davidson.weizmann.ac.il/digital_course