איפה מוצאים אדמת לס? באילו יחידות מודדים משקל? ומה עושה מכונת טיורינג? טריוויה מדעית