מה זה סימביוזה? למה קשורים קשרי הלימפה? והיכן נמצאת הסטרטוספרה? טריוויה מדעית