גובה פני הים הוא הגובה של המים במקום בו הם נפגשים עם יבשה.
גובה פני הים נקבע כנקודת ייחוס למדידה של גבהים שונים על פני כדור הארץ  מכיוון שגובה המים באופן יחסי אחיד בכל מקום על פני כדור הארץ (עיקרון "חוק כלים שלובים"-  עיקרון פיזיקאלי  המראה שגובה פני נוזל בכלים שלובים (כל הימים והאוקיינוסים מחוברים יחדיו) הוא אחיד).


חוק הכלים השלובים. התמונה לקוחה מויקיפדיה.

למרות האמור לעייל ברור שגובה פני המים אינו אחיד ב 100% בכל נקודה על פני כדור הארץ בזמן נתון, ישנם השפעות של גאות ושפל, רוח, לחץ אטמוספרי, זרם אל-ניניו, ועוד; אך השפעות אלו זניחות, בייחוד אם מודדים מספר רב של פעמים בזמנים שונים ועורכים ממוצע.

גובה פני הים האבסולוטי משתנה בגלל סיבות שונות כמו למשל המסת הקרחונים וההערכה היא שבשנים האחרונות גובה פני הים עלה ב מ"מ וחצי לשנה.


סימון גובה פני הים. התמונה לקוחה מויקיפדיה.

מאת: ד"ר מאיר ברק
המחלקה לביולוגיה מבנית
מכון ויצמן למדע

הערה לגולשים
אם אתם חושבים שההסברים אינם ברורים מספיק או אם יש לכם שאלות הקשורות לנושא, אתם מוזמנים לכתוב על כך בפורום. אנו נתייחס להערותיכם. הצעות לשיפור וביקורת בונה תמיד מתקבלות בברכה.